Diensten


Waarde-optimalisatie

Opbrengsten versus kosten

DVP Planontwikkeling wil waardevolle projecten maken door een slimme manier van samenwerken en het efficiënt inzetten van financiële middelen. Waarde-optimalisatie is meer dan een optelsom van harde cijfers. Waarde-optimalisatie staat voor ons synoniem met het denken in opbrengsten en toekomstig gebruik. Een goede opbrengstvisie geeft in onze aanpak automatisch invulling aan kostenbudgetten, rendementsdoelen en investeringsbesluiten. Wij helpen u zicht en grip te krijgen op de risico’s zodat het optimaliseren van de waarde geen loze kreet wordt.

Actief versus passief

Bezoekers en gebruikers vragen om permanente vernieuwing. Dit staat haaks op de zichtbare technische en commerciële veroudering van veel gebouwen en gebieden in Nederland. Wij vinden dat eigenaren actief bezig moeten zijn met hun vastgoed. Niet alleen met het optimaliseren van de structuur, de branchering, de verhuur en marketing, maar zeker ook met het aantrekkelijk maken van de openbare ruimte. DVP Planontwikkeling ziet een belangrijke rol voor gemeenten. Juist de schaarste aan financiële middelen en de toename van de leegstand vereisen een actieve, faciliterende benadering.

DVP Planontwikkeling ziet volop kansen om op basis van ondernemerschap en vakmanschap samen met u de waarde van een gebied of de waarde van uw vastgoed te optimaliseren!

Vanuit ons aandachtsgebied ‘Waarde-optimalisatie’ bieden wij u de volgende diensten