Diensten


Waarde-optimalisatie

 • Opstellen van SWOT-analyse
 • Vernieuwing van ruimte
 • Contractvorming met gemeente
 • Vastgoedwaarde optimaliseren
 • Projectanalyse en voorstellen tot planoptimalisatie
 • Optimaliseren (huur)opbrengsten en kosten
 • Onderhandeling en afsluiten huurovereenkomsten
 • Opstellen van rendementsberekeningen en optimaliseren terugverdientijd
 • Cashflowanalyse
 • Opstellen investeringsscenario’s en investeringsvoorstellen
 • Verbeteren bezetting en oplossingen voor leegstand
 • Benoemen en verbeteren KPI’s
 • Vertalen van huurdersvragen en gebruikerswensen
 • Begeleiding aan- en verhuur van detailhandelsruimte
 • Bemiddeling aan- en verkoop van vastgoed
 • Opzetten stakeholdersoverleg en vergroten lokale betrokkenheid
 • Draagvlak creëren bij belanghebbenden
 • Opzetten en implementeren van binnenstadsmanagement