Diensten


Transformatie & (her)ontwikkeling

Herprogrammering is de opgave

DVP Planontwikkeling is een specialist op het gebied van transformatie en (her)ontwikkeling van binnenstedelijke locaties, zowel gebieden als gebouwen. Voor ons is herprogrammering hierbij het sleutelwoord. Immers iedere transformatie vereist een inhoudelijke gedreven aanpak beginnend met de vraag: Wat moet er voor Wie gerealiseerd worden? De dilemma’s over Hoe? en de procesvraag volgen in een later stadium. Hergebruiken, herbestemmen en herontwikkelen zijn voor ons een logisch gevolg van een weloverwogen investeringsbesluit.

Beleving van de plek

Wij geloven in de kracht en de beleving van de ‘straat’: het publieke domein herbergt oneindig veel oplossingen, kwaliteiten en dus ook ideeën. Vanuit die inspiratie willen wij plannen initiëren, haalbaar maken en realiseren. DVP Planontwikkeling streeft naar het creëren en realiseren van betekenisvolle plekken. Plekken met beleving die mensen binden, plekken met een verhaal en een duidelijk bezoekmotief. Dit kan ruimte zijn tussen gebouwen, maar ook het gebouw zelf. Als verlengstuk van de opdrachtgever vinden wij dit kwaliteitsstreven, dat gepaard gaat met forse investeringen en meerjarige processen, een hele grote uitdaging.

DVP Planontwikkeling is als gedelegeerd planontwikkelaar uw professionele partner en adviseur om bestaande gebieden en gebouwen te transformeren naar plekken met betekenis en beleving!

Vanuit ons aandachtsgebied ‘Transformatie en herontwikkeling’ bieden wij u de volgende diensten