Diensten


Transformatie & (her)ontwikkeling

 • Locatieanalyse en objectbeoordeling
 • Visie op leegstand en hergebruik van gebouwen
 • Opstellen programmatisch-ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen
 • Analyse huurderswensen
 • Herprogrammering, bestemmingswijzigingen en planprocedures
 • Herontwikkeling bestaande gebouwen en binnenstedelijke locaties
 • analyse loopstromen en opstellen lay-out winkelcentra
 • Toetsen financiële en commerciële haalbaarheid
 • Gedelegeerd opdrachtgeverschap
 • Omwonenden en stakeholdersoverleg
 • Leiding geven aan team van specialisten en adviseurs
 • Vernieuwing en transformatie van gebieden en gebouwen
 • Vraag-gedreven planontwikkeling en realisatie
 • Creëren betekenisvolle plekken
 • Verbeteren consumentenbeleving & bezoekerstevredenheid
 • Verbeterplannen kwaliteit openbare ruimte in winkelgebieden
 • Faseringsplannen
 • Partnership en nieuwe samenwerkingsvormen