Diensten


Strategisch vastgoedadvies

Samenwerkingsvormen

De snelheid waarmee de markt verandert biedt volop kansen voor nieuwe initiatieven en nieuwe samenwerkingsvormen. Strategisch vastgoedadvies van DVP Planontwikkeling is nadrukkelijk gericht op het inspelen op de vragen en behoeften van opdrachtgevers. Dit kan in een prille beginfase zijn, maar ook bij vastgelopen projecten of complexe herontwikkelingsopgaven. Zowel voor private als publieke opdrachtgevers. Strategisch advies is voor ons ook gemeenten adviseren op het gebied van vastgoedplannen, het functioneren van consumentenplekken of het initiëren en opzetten van binnenstadsmanagement.

Lokaal maatwerk

DVP Planontwikkeling hecht bij vastgoedadvies veel waarde aan lokale wensen en behoeften. Wij zijn van mening dat grip op deze lokale context leidt tot kansrijke planalternatieven en investeringsvarianten. Strategisch vastgoedadvies betekent voor ons logica, inlevingsvermogen en maatwerk. Wij maken vooraf met u een inhoudelijk plan van aanpak inclusief planning en budgetafspraak. Wij kunnen u ook bijstaan bij de aan-/verkoop van vastgoed. Of bij de aan-/verhuur van een winkel of het opstellen van een plan van aanpak voor de verhuur van een winkelcentrum. Ons advies is gebaseerd op een brede kennis en jarenlange ervaring op het gebied van planontwikkeling en vastgoedinvesteringen.

DVP Planontwikkeling is uw perfecte partner voor strategisch vastgoedadvies!

Vanuit ons aandachtsgebied ‘Strategisch vastgoedadvies’ bieden wij u de volgende diensten