Diensten


Strategisch vastgoedadvies

 • Inventarisatie ondernemersdoelstellingen en gebruikerswensen
 • Projecttoetsing en planoptimalisatie
 • Opstellen ruimtelijk en functioneel programma van eisen
 • Ontwikkelingsvarianten en strategische keuzes
 • Haalbaarheidsanalyses
 • Samenwerkingsvormen gemeente en marktpartijen
 • Grondwaardeberekeningen en -onderhandelingen
 • Investeringsanalyse en investeringsvoorstellen
 • Quik Scan winkelcentra
 • Planoptimalisatie binnenstedelijke locaties
 • Benoemen ondernemersdoelstellingen (KPI’s)
 • Plan van aanpak verbeteren verblijfskwaliteit openbare ruimte
 • Verbeterplannen en benoemen ‘laag hangend fruit’
 • Analyse doelgroepen en bezoekmotieven
 • Programmering en optimaliseren huurdersmix
 • Onderscheiden kansrijk of kansloos vastgoed
 • Plan van aanpak projectmanagement
 • Opzetten partnership en nieuwe samenwerkingsvormen