Diensten


Projectmanagement

 • Opzet bouwprojectorganisatie
 • Inventarisatie eisen en wensen
 • Opstellen van programma van eisen
 • Raming investeringskosten
 • Opstellen begrotingen
 • Bouwkostenmanagement
 • Begeleiding besluitvorming
 • Projectbewaking (tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie)
 • Risicomanagement
 • Selecteren en contracteren van ontwerpende en uitvoerende partijen
 • Prijsonderhandelingen
 • Vergunningsmanagement
 • Projectcoördinatie
 • Aansturing van de bouw- en projectorganisatie
 • Omgevingsmanagement
 • Procesbewaking (faseren, beheersen en beslissen)
 • Begeleiding bij ingebruikname
 • Directievoering en toezicht
 • Contractmanagement