Diensten


Conceptontwikkeling

Verbeelding van idee

Een goed idee is de basis van vernieuwing. Een goed idee, hoe eenvoudig of geniaal ook, is voor ons hét begin van conceptontwikkeling. DVP Planontwikkeling initieert ideeën; deze ontstaan uit gebruikerswensen, uit persoonlijke motieven, uit commerciële behoefte en soms uit pure noodzaak. Een idee alleen is niets waard. Samen met onze opdrachtgever streven wij naar de juiste creatieve invulling van het idee. De verbeelding van dat idee noemen wij ‘het concept’.

Haalbaar concept

Het doel van conceptontwikkeling is om ‘het nieuwe idee’ zo snel mogelijk vorm en inhoud te geven in kernwoorden én verbeelding. Conceptontwikkeling houdt in dat we vanaf het prille begin ‘het concept’ toetsen aan de gebruikersbehoefte, de afzetvraag, de ontwerpuitgangspunten, de opbrengsten, de kosten en het draagvlak bij stakeholders. Een concept moet aantoonbaar aansluiten bij de toekomstige gebruikerswensen op die plek. Is dat niet het geval? Dan is het concept onhaalbaar en is aangescherpte marktanalyse, locatieonderzoek en productdefinitie vereist. Voor ons staat vanaf het eerste initiatief de integrale haalbaarheid centraal: zowel programmatisch, functioneel, financieel als op het gebied van marktafzet.

DVP Planontwikkeling neemt graag het initiatief om vanuit creatieve ideeën en op basis van het principe ‘tekenen en rekenen’ samen met u haalbare concepten te ontwikkelen!

Vanuit ons aandachtsgebied ‘Conceptontwikkeling’ bieden wij u de volgende diensten