Diensten


Conceptontwikkeling

 • Initiatief en genereren van ideeën
 • Ideeën verbeelden in concepten
 • Plekken definiëren in de context
 • Visie opstellen voor vernieuwing van (stedelijke) ruimte
 • Verrichten van locatieonderzoek, locatieanalyse en beoordeling
 • Begeleiden van marktonderzoek
 • Begeleiden van onderzoek naar bezoekersmotieven, klantbeleving en binding
 • Opstellen globale visie op programmering en branchering
 • SWOT-studies van gebieden en gebouwen
 • Visie op creëren betekenisvolle verblijfsplekken
 • Beschrijving van projectprogramma
 • Integrale haalbaarheidsstudie en haalbaarheidsberekeningen
 • Opstellen planvarianten en ontwikkelingsalternatieven
 • Planontwikkeling volgens principe ‘tekenen en rekenen’
 • Visualiseren van planconcepten
 • Stimuleren investeringsbereidheid van stakeholders
 • Creëren van draagvlak voor planvorming en overleg met belanghebbenden
 • Planconcept als go/no-go document voor vervolgproces planontwikkeling